Po vlastní vážné operaci pracoval aspoň ze židle, aby byl něco platný

Radomil Konečný - MNT interiéry

NOMINACE

,,Pan Radomil Konečný má fyzicky namáhavou práci "malíře, lakýrníka, natěrače a tapetáře", kterou dělá s láskou celý život. Nyní po dosažení šedesáti let se u něho projevila typická nemoc malíře, který celý život chodí na štaflích a to špatný kolenní kloub, který ho omezoval v práci tak, že již nemohl chodit ani stát. Vzhledem k jeho vysoké odbornosti a velkému pracovnímu vytížení (objednávky má minimálně půlrok až rok dopředu) si vše naplánoval tak, aby mohl mít provedenu operaci a následnou rehabilitaci mezi nasmlouvanými zakázkami. Když prošel všemi předoperačními vyšetřeními a měl nastoupit na operaci, tak přišel v rámci covid-19 zákaz nemocnicím provádět jakékoliv zákroky a všechny síly směřovat k boji s covid-19. Zde tedy došlo k několikaměsíčnímu odložení operace, ale pracovat nemohl. Tím tedy samozřejmě i nemožnost nastoupit na již dlouhodobě domluvené zakázky v termínu, kdy mělo být již i po rehabilitaci. Vzhledem k tomu, že nasmlouvané práce mají i nasmlouvané penále za nedodržení termínů, to nebyla jednoduchá situace. Po operaci v rámci rehabilitace pracoval alespoň ze židle, aby byl něco platný. Celou situaci mu pomohlo zvládnout to, že k řemeslu přivedl i oba dva své syny a vždy pomáhal i kolegům z malířského Cechu, kteří pracují v okolí. To se mu nyní vrátilo, že mu pomohli připravit veškeré nasmlouvané závazky. Zde je velmi výrazně vidět, jak těžkou pozici má OSVČ živnostník, například proti zaměstnanci na poště, kde ho v době nemoci zastoupí kolega a nehrozí žádné penále ani ušlý zisk. Pan Konečný je vysoce uznávaný odborník, který předává své zkušenosti nejenom mladým kolegům v Cechu, žákům na učilištích, pracovníkům starajícím se o památky, ale i kolegům ze zahraničí. I z těchto důvodů si myslím, že je vhodný kandidát na ocenění.“

Říká nominující, pan Pavel Žatečka, kolega z Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

Nominoval: Pavel Žatečka, kolega z Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Web: http://www.mnt-konecny.cz

Předmět činnost: Malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, restaurátor