V období krize firma Jiří Fiala s.r.o. při nedostatku pracovníků urychlila zavádění automatizace a využití robotického pracoviště při výrobě chlebíčků.

Jiří Fiala s.r.o.

NOMINACE

,,Představitel firmy, Jan Fiala, se aktivně podílí na činnosti AVL, inspiruje ostatní členy svými vizemi rozvoje oboru výroby lahůdek i jejich praktickým uplatňováním. V období krize například při nedostatku pracovníků urychlil zavádění automatizace a využití robotického pracoviště při výrobě obložených chlebíčků. Navíc se významně a nezištně podílel na organizaci distribuce ochranných prostředků pro členy asociace.“

Říká nominující pan Miroslav Čeřovský, tajemník AVL, člen Asociace výrobců lahůdek z.s.

Nominoval: Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, tajemník AVL, člen Asociace výrobců lahůdek z.s.

Web: https://www.lahudkyfiala.cz/

Předmět činnost: Výroba lahůdek